Governance and Global Affairs Blog

Post-Truth

Posted on in
Post-Truth

Woord van het jaar: Post-truth

In 2016 werd post-truth tot woord van het jaar gekozen. Post-truth heeft als betekenis; de situatie waarin mensen meer beïnvloedbaar zijn door argumenten op basis van emotie  en overtuigingen dan op basis van objectieve feiten. Er ontstaat hiermee een mogelijkheid om de eigen waarheid te formuleren. Na de onverwachte uitslag van het referendum dat leidde tot Brexit en de verassende overwinning van Donald Trump als Amerikaanse president is dit woord goed gekozen. Beide campagnes waren bedoezeld onder het anti-elitisme sentiment. Academici behoren tot die elite en werden buitenspel gezet. Wetenschappelijke kennis werd gewantrouwd en fact-free politics werd de nieuwe norm.

Het protest van academici strijdt tegen deze gang van zaken. De kennis en kwaliteit die wetenschap kan bijdragen aan het maatschappelijk debat is het waard om voor op de barricaden te klimmen. Sterker nog: het is essentieel. Wetenschap heeft de mogelijkheid aan te tonen wat werkt en wat niet werkt. Zij doet dit op een wijze die transparant en systematisch is, zodat controle mogelijk is. Dat is niet verkeerd, dat moet je niet wantrouwen, het is juist vooruitgang.

Het motto van de mars is: ‘Geen wetenschap, geen bewijs, geen waarheid, geen democratie’. Dit motto omarmt de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, van ganser harte. Het is de taak van wetenschappers om bewijzen te leveren, om de waarheid aan te tonen maar ook om deze uit te leggen. Met die boodschap in ons achterhoofd zijn we een blog gestart. Om de wetenschap die wij generen ten volle te benutten moeten we onze kennis delen. Middels de blogposts zullen we op actuele zaken een korte maar inzichtvolle analyse geven met gebruik van onze wetenschappelijke methodes. De achtergronden van maatschappelijke debatten moeten geduid worden. Het is van belang voor onze democratische rechtsstaat dat we toegang hebben tot deze kennis. In een tijd van fact free politics, waarin politici hun eigen waarheid creëren en wetenschappelijke kennis wegmoffelen als het hen niet goed uitkomt, is het zelfs essentieel. Dit blog zal bijdragen aan het vergroten van transparantie. Het is bedoeld om te strijden tegen fact-free politics.

Add a Comment

Name (required)

E-mail (required)

Your own avatar? Go to www.gravatar.com

Remember me
Notify me by e-mail about comments