h1#title

Ben Kuipers

Ben Kuipers, Universiteit Leiden at
Ben Kuipers

Ben Kuipers is universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde en director van het Leiden Leadership Centre. In zijn onderzoek en onderwijs richt Ben zich op publiek leiderschap, teamwerk en verandervraagstukken in het publieke domein. De verbinding tussen wetenschap en praktijk speelt in zijn werk een grote rol.

In de praktijk is Ben werkzaam als organisatieontwikkelaar en partner in Verbetervermogen, medeoprichter en bestuurslid van de Public Leadership Foundation en als hoofdredacteur van de Holland Management Review. Ben begeleidt teams, leidinggevenden en organisaties in het vergroten van hun verbetervermogen om tastbaar hun ambities te kunnen waarmaken en is een veelgevraagd spreker.

In 2005 promoveerde Ben in de Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn proefschrift over teamontwikkeling en de relatie met teamprestaties werd met verschillende prijzen bekroond. Van 2007 tot 2016 was hij werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij onder meer (contract)onderzoek deed naar organisatieverandering in publieke organisaties en zelforganisatie en leiderschap in de thuiszorg en de jeugdzorg. In 2014 publiceerde hij met Sandra Groeneveld het boek “De kracht van high performance teams”, naar aanleiding van hun onderzoek naar teamwerk in de publieke sector. Voor hun onderzoek op dit terrein wonnen ze bovendien de Charles H. Levine Best Paper Award bij de Academy of Management Annual Conference in 2014.

Links